PERSBERICHT NATUURWERKDAG 2 NOVEMBER 2019

Knotgroep De Ronde Venen actief op de landelijke natuurwerkdag op 2 november

Elke eerste zaterdag van november vindt de Natuurwerkdag plaats. Een initiatief van LandschappenNL. Jong en oud kunnen die dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Het is eigenlijk een opknapbeurt van het landschap.
Afhankelijk van de streek en de locatie zijn er verschillende werkzaamheden. De meeste activiteiten bestaan uit kleinschalig onderhoudswerk: snoeien, zagen, hooien, schoonmaken van poelen en paden, het knotten van wilgen, snoeien van fruitbomen, maken van takkenrillen en verwijderen van riet.
Knotgroep De Ronde Venen doet dat niet alleen op deze dag maar werkt elke winter 10 zaterdagen op verschillende locaties. We knotten natuurlijk wilgen maar ook essen, elzen en snoeien hoogstam fruitbomen.
Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag en de andere werkdagen levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur. Samen aan het werk voor leefruimte voor de boomkikker, de ringslang, een nestelplek voor vogels of de karakteristieke knotbomenrij. Zorg voor het landschap is steeds meer in vrijwilligershanden. Hierdoor kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke Nederlandse landschap.

Voor meer informatie kijk op www.natuurwerkdag.nl of op www.knotgroepderondevenen.nl

Op zaterdag 2 november werken we vanaf 09.00 uur aan de Oudhuijzerweg 32 in Wilnis. Neem zelf brood, een koffiemok en soepkom+lepel mee. Als je mee wil doen, meldt je dan aan bij Ton Ter Linden, 0297-567437 of 06-38120135 of ton.terlinden@kabelfoon.nl

Knotgroep De Ronde Venen is aangesloten bij Landschap Erfgoed Utrecht.