BIJDRAGE VAN DE RABOBANK AAN ONZE KNOTGROEP DE RONDE VENEN

Beste deelnemers en sympathisanten van Knotgroep De Ronde Venen.

Ook dit jaar geeft de Rabobank een deel van de winst aan diverse maatschappelijke doelen. Leden van de Rabobank (rekeninghouders) bepalen de hoogte van de bedragen die aan de diverse doelen worden verstrekt; wij als één van de 300 lokale verenigingen die in de regio van de Rabobank Regio Schiphol vallen, dingen graag mee.

Zoals gezegd kunnen leden van de Rabobank stemmen, dus als u rekeninghouder bij de Rabobank bent kunt u vanaf vandaag tot en met 25 september a.s. op onze knotgroep als doel voor de actie stemmen en ons helpen de clubkas enigszins te spekken.
Wellicht kunt u tevens iemand die Rabobank lid is in uw naaste omgeving ook verzoeken om een stem op ons uit te brengen. Hoe meer stemmen hoe hoger het aan ons toebedeelde bedrag.
Van de Rabobank ontvangen Rabobank rekeninghouders een brief met daarin een “stemcode” die ingevuld moet worden op het digitale stemformulier.

Dus klik zo snel mogelijk hier en breng een stem op onze knotgroep.
In de eerste week van oktober wordt de uitslag bekend gemaakt en horen we tevens op welk bedrag we kunnen rekenen.
Aarzel niet zoveel mogelijk vrienden en kennissen te vragen hetzelfde te doen.

Groeten……Ton.